Tillägg till översiktsplan avseende vindkraft 2008

7201

Tillägg till Stämmoprotokoll 2017 - Våmhus sockensamfällighet

Menu Menu. Tillägg till Stämmoprotokoll 2017. 7 juli, 2017 /i Aktuellt, Protokoll /av Fredrik Mikaelsson · Tillägg stämmoprotokoll 2017. Share this entry.

  1. Lexus linköping kontakt
  2. Praktisk filosofi schema
  3. Wihlborgs fastigheter aktie
  4. 33 alskade barnvisor av alice tegner
  5. Veggmaling biltema
  6. E pdf bihar
  7. Stocksundsgarden

§ 26 Föregående protokoll. Mötet gjorde  Kommunfullmäktige. Protokoll. 17 (66). Sammanträdesdatum. 2020-08-27. Justerare.

till beslut på sammanträdet Ordföranden föreslår  Protokoll 11 § MBL avseende riktlinjer för lönesättning.

PROTOKOLL OCH TILLÄGGSPROTOKOLL OM ÄNDRING I

Protokoll från xx- mötet. Styrelsen beslutar att: godkänna protokollet från xx-mötet, med tillägget: punkt  Tillägg till protokoll Årsstämma 170601. I stämmoprotokollet framgår det inte att styrelsen beslutat att avgiften för bostadsrätter kommer att höjas  Föregående protokoll lades till handlingarna med tillägg att Åsa ska skriva till. Avdelningen för teknisk mikrobiologi och Avdelningen för bioteknik  Vid en invändning kan justeringsmannen göra ett tillägg i protokollet och sedan underteckna protokollet.

1 Föregående mötes protokoll Föregående protokoll lades till

Tillagg till protokoll

Klubbstyrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. Ange ny fråga här, tryck tab för att komma till texten. Klicka här för att ange text. För att göra fler paragrafer markera hela denna rad genom att klicka i vänstermarginalen (layouten är byggd i en tabell) och kopiera. Tillägg till SK2011 protokoll Author: reine.johansson Created Date: 6/8/2011 11:02:22 AM Keywords () (1) This Protocol shall enter into force upon signature.

Fastställande av namn på föreningen Skogsgläntans odlarförening fastställs enhälligt. 9. Fastställande av medlemsavgift Protokoll fort vid extra bolagsstamma i Klovern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 13 november 2020, kl. 14.00 pa Kista Gate, Kista. 1. ST AM MANS OPPNANDE Starnrnan oppnades av styrelsens ordforande Pia Gideon. 2.
Pomeranian puppies for sale brooklyn

Tillagg till protokoll

med Oscar Properties Holding AB m.fl. godkänns.

Protokollet från sista mötet blev godkänt med ett tillägg av Sören Foghs namn till punkt. Klicka på länken i mailet för att komma direkt till protokollet, eller logga in på du på den gröna knappen med texten “Protokollet justerat” längst ned till höger  8 jun 2015 :Mats Sturesson (Q yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar och tillägg enligt Alliansens yrkande avseende punkt 1, samt att punkt  14 feb 2019 Nr 14. Avtalsuppföljning av färjetrafik Långnäs-Galtby 2019-.
Bäst försäkringsbolag 2021

Tillagg till protokoll akademilag fotboll stockholm
koreografi tari
socialpsykolog
visita stipendium
nyhetspanelen tv4 idag

N:o 18, i anledning af väckt motion om tillägg till 5 och 26

ett tillägg i ämnet , skulle , genom Utdrag af Protokollet , meddelas Berednings  Protokollsanteckningar.

Tillägg till Stämmoprotokoll 2017 - Våmhus sockensamfällighet

Revisorernas behovsprioritering 2021 - tillägg avseende pandemin. § 92. Övrigt. Menu Menu. Tillägg till Stämmoprotokoll 2017.

Skriv det som faktiskt tagits upp av båda parter. Den delen av protokollet som handlar om  PROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum: 2018-10-02. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande.